top of page

Foreldre reagerer Sterkt på Kutt i skolesvømming i kommunebudsjettetVestre Toten kommune har vedtatt et budsjettkutt som fjerner skolesvømming, noe som har skapt sterke reaksjoner blant foreldre og innbyggere. Ordfører Tonje Bergum Jahr uttrykker forståelse for engasjementet, men understreker nødvendigheten av kuttene.


Million kutt i Skolene

Kommunestyret vedtok nylig budsjettkutt på totalt 58 millioner kroner, hvorav litt over 14 millioner berører skolesektoren. Ordfører Bergum Jahr forklarer at kuttene er et resultat av vanskelige valg og understreker at ingen ønsker å redusere tilbudet til innbyggerne. "Det føles som å velge mellom pest eller kolera," sier hun.


Svømmeundervisning som et Lyspunkt

Svømmeundervisning har vært et populært og viktig tilbud for mange elever. "For de aller fleste er det et lystbetont undervisningsopplegg," sier Berg. Hun påpeker at kuttet ikke ble gjort med lett hjerte og at det har vært en tverrpolitisk enighet om at dette kuttet er følelsesmessig kostbart.


Lovligheten av Kuttene

Når det gjelder de juridiske vurderingene bak vedtaket, stoler kommunen på administrasjonens vurderinger. "Vi har grunn til å tro at forslagene vi velger mellom er lovlige," sier Bergum Jahr. Hun påpeker at svømmeundervisning er en del av kroppsøvingsfaget, og at loven setter krav til hvor mye tid elever skal bruke på ulike fag.


Betydningen av Svømmeopplæring

Læreplanen fastslår at hovedmålet med svømmeopplæringen er å sikre at alle elever blir svømmedyktige og utvikler gode ferdigheter i vann. "Det er viktig at man føler seg trygg i vann," sier Bergum Jahr. Hun nevner at flere skoler har gjennomført livredningskurs de siste to ukene.


Diskusjoner og Vurderinger

Berg avviser påstander om at kuttene ble vedtatt ukritisk. "Det har vært heftige diskusjoner og vurderinger politisk," sier hun. Vestre Toten har normalt et omfattende tilbud om svømmeundervisning på tredje, fjerde, sjette og sjuende trinn.


Fremtidige Tiltak og Sikring av Tjenester

For å sikre at andre lovpålagte tjenester ikke rammes av lignende kutt i fremtiden, deltok Berg nylig på en kommuneøkonomikonferanse. Hun innrømmer at det er utfordrende å oppfylle alle krav, men understreker at kommunen strekker seg langt for å gjøre det riktig, spesielt innenfor svømmeopplæring.


Kompensasjon for Tapt Svømmeundervisning

Kommunen har sendt ut informasjon til skolene for å kartlegge elevenes svømmenivå. "Dette vil gi oss en oversikt over ståa," sier Berg. Hun håper dette kan hjelpe kommunen med å prioritere fremtidige tiltak for å sikre at elevene får nødvendig svømmeopplæring.


Engasjement fra Foreldre og Samfunnet

Ordfører Bergum Jahr avslutter med å uttrykke sin støtte til foreldrenes engasjement. "Jeg synes det er veldig fint at foreldrene engasjerer seg," sier hun. "Vi ønsker å tilby våre innbyggere det beste mulige undervisningstilbudet innenfor de økonomiske rammene vi har."

1 view

Comments


bottom of page