top of page
  • pulsenavtoten

Forbud mot Symboler på Videregående Skoler i Innlandet


Foto: Glenn A.


 – Joakim Ekseth (H) fremmet et forslag på vegne av Høyre, Ap og MDG om forbud mot bruk av symboler og effekter som markerer grupper eller gjenger på videregående skoler. Forslaget ble behandlet av hovedutvalget for utdanning i Innlandet.


Formålet med forbudet er å motvirke ekskludering av elever i videregående skole. "Det er viktig å sette søkelyset på inkludering. Vi ser at ikke alle er inkludert i russefeiringen. Dette må vi ta på alvor, og vi må være tydelige," uttalte Hans Kristian Enge (Ap).


Forslaget møter motstand fra Fremskrittspartiet. Steffen Tingvoll Evensen (Frp) uttrykte skepsis: "Vi mener det er feil å forby og skape reguleringer for elevene. Russefeiringen er en privat affære som vi politikere skal holde oss unna."


Forslaget ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer og skal behandles videre i fylkestinget i midten av juni.

0 views0 comments

Comments


bottom of page