top of page
  • pulsenavtoten

Forbedringer i busstilbudet på søndager og helligdager i InnlandetInnlandet fylkeskommunes fylkesutvalg har bevilget 3,5 millioner kroner for å forbedre busstilbudet i fylket på søndager og helligdager, ifølge Østlendingen.


Forslaget vil bli behandlet i fylkestinget den 23. april.


Midlene tas fra fylkeskommunens mindreforbruk i 2023.


Lars Baukhol, seksjonssjef for kollektivtransport i Innlandstrafikk, uttaler til avisen at bevegelige helligdager i 2022 ble innstilt på grunn av redusert økonomi og etterdønninger fra pandemien.

0 views0 comments

Comments


bottom of page