top of page

Fokus på folkehelse: Tre primære helseutfordringer i Gjøvik kommune avdekketGjøvik kommune har nylig presentert en ny folkehelseoversikt som identifiserer tre sentrale helseutfordringer.


En høyere andel barn i lavinntektsfamilier sammenlignet med landsgjennomsnittet, økende ensomhet blant ungdomsskoleelever og en høyere prosentandel aleneboende er blant de viktigste funnene.


For å imøtekomme disse utfordringene, har kommunen foreslått en rekke tiltak. Disse inkluderer gratis deltakelse i skoleaktiviteter og skolemåltider for alle barn, samt fritidsaktiviteter for å fremme sosial inkludering og deltakelse. Det legges også vekt på å etablere sosiale møteplasser og lavterskeltilbud.


Gjennom disse tiltakene søker Gjøvik kommune å styrke folkehelsen og fremme trivsel og deltakelse for alle innbyggere, ifølge Oppland Arbeiderblad.

2 views

Comments


bottom of page