top of page
  • pulsenavtoten

Fengselsstraff for høy fart i 80-sonen: Mann dømt til 15 dagerEn ung mann i 20-årene er blitt dømt til 15 dagers fengsel etter en kjøretur på riksvei 4 tidlig i februar i år. Mannen ble målt til å ha kjørt 136 kilometer i timen i en 80-sone.


Under rettssaken i Vestre Innlandet tingrett ga mannen en uforbeholden tilståelse. Likevel har ikke dette ført til noen form for strafferabatt, ifølge tingretten. Retten vurderte heller ikke mannens arbeidssituasjon som så spesiell at det kunne fravikes fra utgangspunktet om fengselsstraff.


Mannen hadde tidligere fått en påtaleunnlatelse med prøvetid for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 3.


Tingretten fastslår i dommen at kjøring med en hastighet over 135 kilometer i timen i en 80-sone normalt skal føre til reaksjoner i form av ubetinget fengselsstraff. Til tross for at mannen er i full jobb og håper på å få innvilget fotlenkesoning, fikk han en ubetinget fengselsstraff.


I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å være uten førerkort i 11 måneder. Retten erkjenner at det kan være vanskelig for mannen å være uten førerrett i en relativt lang periode, spesielt siden hans arbeidsoppgaver avhenger av førerretten. Likevel fant ikke retten spesielle omstendigheter som kunne rettferdiggjøre avvik fra den fastsatte tapsforskriften.


Ved eventuelt gjenerverv av førerretten må mannen ta delvis ny førerprøve.

Den domfelte mannen har erklært at han tar betenkningstid, og ankefristen utløper den 18. april i år. Dommen er derfor ikke rettskraftig.

0 views0 comments

コメント


bottom of page