top of page

Fasteaksjonen samler inn penger til tilgang på rent vann


Foto: Alexander Bryntesen


I den årlige fasteaksjonen blir det samlet inn penger til det livsviktige arbeidet med å sikre tilgang til rent vann.


Millioner av mennesker rundt om i verden lever uten tilgang til rent vann, og dette er en problemstilling som Kirkens Nødhjelp tar på alvor.


Kirkens Nødhjelp engasjerer seg både i akutt bistand under katastrofer og i langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom globalt.
1 view

Kommentare


bottom of page