top of page
  • pulsenavtoten

Fagskolen i Innlandet Mottar Over 5,7 Millioner Kroner fra RegjeringenI en nylig kunngjøring fra Regjeringen er det bekreftet at Fagskolen i Innlandet vil motta en betydelig sum på over 5,7 millioner kroner. Dette er en del av en bredere tildeling på nærmere 77 millioner kroner som er blitt fordelt til 18 fagskoler over hele landet.


Fagskoler spiller en avgjørende rolle i å tilby yrkesrettet utdanning som ofte kan kombineres med arbeid. Denne tilretteleggingen gjør det mulig for enkeltpersoner å styrke sin kompetanse samtidig som de opprettholder sin jobb.


Forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel kommenterte tildelingen og understreket at målet med investeringen er å gjøre utdanningen mer relevant for arbeidslivet.6 views0 comments

Comments


bottom of page