top of page
  • pulsenavtoten

Førstegangskjøpere sliter med å få fotfeste på boligmarkedetI 2023 hadde single førstegangskjøpere i Norge kun råd til å kjøpe 14,2 prosent av de solgte boligene, ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) Førstehjemindeks.


I Oslo var situasjonen enda mer kritisk, med bare 3,1 prosent av boligene innen rekkevidde for førstegangskjøpere.


Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, påpeker at det ikke lenger er en enkel løsning å bosette seg i nabokommuner og pendle, da mulighetene for single førstegangskjøpere er svært begrenset.


Selv i Oslos nabokommuner Bærum og Lørenskog var tilgangen på boliger innenfor økonomisk rekkevidde svært lav, med henholdsvis 3,4 prosent og 5 prosent av boligene tilgjengelig for førstegangskjøpere. På landsbasis har kjøpekraften til førstegangskjøpere økt noe fra 2022 til 2023, men den overordnede trenden er at boligmarkedet blir stadig vanskeligere for de som ønsker å komme inn på markedet som single. I gjennomsnitt hadde førstegangskjøpere råd til å kjøpe 38,8 prosent av boligene i 2010, sammenlignet med kun 14,2 prosent i 2023.


Fredriksen peker på at mangel på nye boliger kombinert med befolkningsvekst fører til at bruktboliger, som førstegangskjøpere ofte kjøper, blir stadig dyrere og vanskeligere å få tak i.

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page