top of page

Fødeavdelingen på Gjøvik kan bli stengt til februar 2025Sykehuset Innlandet har bekreftet at sommerferiesamarbeidet med fødeavdelingen på Lillehammer forlenges i opptil seks måneder grunnet bemanningsutfordringer. Dette betyr at fødeavdelingen på Gjøvik kan bli stengt helt fram til midten av februar 2025.


Jordmor Merete Svarstad uttrykker bekymring for pasientene, som kan oppleve lengre reisevei og dårligere oppfølging, skriver Totens Blad.


Denne situasjonen skaper uro blant både helsepersonell og fødende kvinner, som må forberede seg på endringer i fødetilbudet i regionen.

0 views
bottom of page