top of page
  • pulsenavtoten

Færre pasienter uteblir fra avtalte timer i Helse Sør-ØstAdministrerende direktør Terje Rootwelt bekrefter en gledelig trend i Helse Sør-Øst: stadig flere pasienter møter opp til avtalte timer, noe som bidrar til å redusere ventetiden for andre pasienter. Denne trenden med bedre oppmøte har vært tydelig de siste årene, og tallene fra første kvartal i år bekrefter dette.


I 2022 var det 4,2 prosent av pasientene som ikke møtte til avtalte timer i første kvartal, mens det i år var redusert til 3,9 prosent. Spesielt har Sjukehuset Innlandet sett en markant forbedring, hvor fra 4,5 prosent i 2022 til 3,6 prosent i år ikke møtte opp til avtalt tid.


Rootwelt oppfordrer pasienter til å melde fra så tidlig som mulig dersom de ikke kan møte til avtalt tid. Dette gir sykehusene muligheten til å innkalle andre pasienter som trenger behandling, og bidrar dermed til å optimalisere ressursbruken og redusere ventetiden for alle pasienter.

0 views0 comments

Comments


bottom of page