top of page
  • pulsenavtoten

ERTMS-problemer skaper store forsinkelser for GjøvikbanenTimesavgangene på Gjøvikbanen kommer ikke i 2024. Regionsjef Svein Håvar Korshavn er frustrert over situasjonen.


Det digitale signalsystemet ERTMS har store problemer, og dette får alvorlige konsekvenser for Gjøvikbanen. Planene om timesavganger på Gjøvikbanen i 2024 blir nå skrinlagt, noe som vekker reaksjoner fra regionsjef Svein Håvar Korshavn.


– Tålmodigheten er slutt. Mens andre regioner venter på kvarters- eller halvtimesavganger, venter vi i Gjøvikregionen på timesavganger, sier han hoderystende.


Korshavn er tydelig på hva som må gjøres fremover.

– Vårt krav er at politikerne må be om planlegging av dobbeltspor i sør mellom Oslo og Roa. Gjøvikbanen må gjenåpnes for godstransport, sier han, og understreker at Gjøvikbanen trenger en skikkelig opprustning.


– Vi må ta et tak på Gjøvikbanen som en av de viktige grenbanene rundt Oslo. Dovrebanen er ikke et alternativ for persontrafikk på Toten og Hadeland. Dette må politikerne forstå, sier han.


Gjøvikregionen Utvikling har gjennomført undersøkelser som dokumenterer Gjøvikbanens betydning for persontransport, og konkluderer med at det er riktig å gjenåpne for godstransport.


ERTMS-forsinkelser rammer hele prosjektet

Alle leverandører av signalsystemet ERTMS melder om forsinkelser, skriver Bane NOR på sine hjemmesider.


– I Bane NOR må vi nå gjøre nye vurderinger av tidsplaner og konsekvenser etter at alle de tre leverandørene melder om forsinkelser, heter det videre.


Forsinkelsene i leveransene kan dermed sette hele prosjektet i spill. Gjøvikbanen skulle etter planen oppgraderes over sommeren. Fungerende kommunikasjonssjef i Bane NOR,


Birgitte Langballe, bekrefter at forsinkelsene får konsekvenser:

– Leverandørene våre fortsetter sitt arbeid mens vi må ta en total gjennomgang av tidsplaner og konsekvenser for hele utrullingen av ERTMS. Vi rekker ikke august 2024 for Gjøvikbanen, men tar ERTMS i bruk så snart vi mener at nødvendig opplæring og tilfredsstillende driftskonsept for punktlighet er på plass. Og da kommer timesavgangene.


Usikker framdrift for hele prosjektet

De mange utfordringene med ERTMS gjør at framdriften for prosjektet er usikker. Bane NOR må nå vurdere hele prosjektet på nytt.


ERTMS mellom Roa og Gjøvik skal sikre fleksible togkryssinger og automatisere denne strekningen av Gjøvikbanen. Etter planen skulle det fra november i år være timesavganger på strekningen. Nå henger dette i en tynn tråd, til tross for store investeringer på 1,4 milliarder kroner.


Jernbanedirektoratet skriver at «Fjernstyring av strekningen Roa–Gjøvik er også viktig, noe som vil komme med innføringen av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS i 2024. Dette vil åpne for faste timesavganger helt til og fra Gjøvik».


Det gjenstår å se om disse planene vil bli realisert, eller om utfordringene med ERTMS vil fortsette å skape forsinkelser og frustrasjoner for Gjøvikbanens passasjerer og lokalsamfunn.

11 views0 comments

Commentaires


bottom of page