top of page
  • pulsenavtoten

Elbiler mest kostnadseffektive ifølge ny rapport om bilholdEn fersk rapport om bilhold i 2023, utført av organisasjonen Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), avslører at å eie og vedlikeholde en bil blir stadig dyrere. Likevel viser rapporten at uansett hvilket prisnivå man velger for en ny bil, er elbiler de rimeligste årlig sett, sammenlignet med bensin- og dieselbiler samt ladbare hybrider.


Jan Petter Røssevold, spesialrådgiver hos OFV, kommenterer rapportens funn og uttaler: "Økningen i kostnadene ved bilhold i 2023 er de nest høyeste vi noen gang har registrert. For mange vil nok det totale kostnadsnivået for bilhold, når man går inn i tallene, være både overraskende og langt høyere enn det man helst vil tro."


Gjennomsnittlig økte listeprisene på nye personbiler med 8,9 prosent i løpet av fjoråret, delvis på grunn av svak kronekurs og produksjonsproblemer. Den årlige inflasjonen, målt ved konsumprisindeksen, var også betydelig både i 2022 og 2023.


Rapporten demonstrerer at ved å kjøpe en ny elbil til 515 000 kroner og kjøre 15 000 kilometer, er de årlige kostnadene 111 364 kroner. Dette beløpet er 24 313 kroner lavere enn for en tilsvarende bensinbil, noe som utgjør en forskjell på hele 21,8 prosent.


Beregningene inkluderer flere faktorer som verditap, drivstoff, renter, forsikring og service.

OFV, en interesseorganisasjon for veitrafikk, består av medlemmer som inkluderer


trafikkorganisasjoner, bilimportører, kollektivselskaper, oljeselskaper, forsikringsselskaper og entreprenørselskaper. Rapporten gir et dyptgående innblikk i den økonomiske realiteten ved bilhold og understreker elbilens kostnadseffektivitet i dagens marked.

3 views0 comments

Comments


bottom of page