top of page
  • pulsenavtoten

Det fryktes lav vannstand i Einafjorden kommende sommerEinafjorden, et yndet reisemål for både lokalbefolkning og tilreisende, kan nå stå overfor en utfordrende sommer i år. En bekymringsfull utvikling knyttet til kraftselskapet Vokks' planer om å forsterke overløpsterskelen på demningen i sommerhalvåret har satt lokalsamfunnet på alerten. Med dyp uro ser Lars Arne Mjørlund, lederen for Eina grunneierlag, på konsekvensene dette kan ha for både natur og mennesker.


Vannstanden holdes lav

Vokks har varslet om en kommende forsterkning av overløpsterskelen på demningen, noe som vil innebære at vannstanden i Einafjorden må holdes lav gjennom hele anleggsperioden i sommer. Mjørlund hevder at denne prosessen kunne blitt gjennomført på andre tidspunkter av året uten å påvirke sommeraktivitetene ved fjorden.


Bekymringer for naturen og samfunnet

Mjørlund uttrykker dyp bekymring for konsekvensene av denne beslutningen. Han frykter at friluftslivet vil bli kraftig rammet, og at både krepselivet og den idylliske atmosfæren ved Einafjorden vil lide. Med vannstanden holdt nede, vil aktiviteter som båtliv, bading og andre sommeraktiviteter bli sterkt begrenset, noe som kan føre til at folk må søke andre steder for å nyte naturen.


En opphetet debatt

Dialogen mellom grunneierlaget og kraftselskapet Vokks har vært preget av økende spenning etter lignende tiltak i 2022. Nå, med Vokks' planer om å fortsette arbeidet i sommer, har spenningen nådd et klimaks. Med en stadig mer tilspisset situasjon frykter Mjørlund og grunneierlaget at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gi grønt lys for utbyggingen.


NVEs rolle

Vokks sendte inn sin søknad om arbeidet tidlig i februar, og NVE har allerede vurdert saken som ikke omfattende nok til å kreve offentlig kunngjøring og høring. Dette har ført til bekymring blant lokalsamfunnet, som føler seg holdt utenfor beslutningsprosessen. Imidlertid har Vestre Toten kommune tatt initiativ til å inkludere grunneierlaget og andre interessenter i høringen, noe som har blitt møtt med lettelse blant de berørte.


Ventet avgjørelse

Nå venter alle parter spent på NVEs konklusjon, som forventes å komme i slutten av april. Mjørlund og grunneierlaget håper på en beslutning som tar hensyn til både naturen og samfunnets interesser, og som sikrer at Einafjorden forblir et attraktivt og levende område for alle som besøker det.


Med spenning og bekymring ser man nå frem til hvordan denne situasjonen vil utvikle seg, og hvilke konsekvenser den vil ha for Einafjordens befolkning og dens naturlige miljø.

19 views0 comments

댓글


bottom of page