top of page

Byggmakker varsler permitteringer i kjeden: Ukjent antall ansatte berørtDet er uvisst hvor mange ansatte som vil bli berørt av permitteringer i Byggmakker-kjeden. Ifølge informasjon innhentet av OA ble det rett før påsken sendt ut beskjeder til ansatte om at den sentrale ledelsen har signalisert permitteringer som vil ramme alle varehusene i kjeden.


Årsaken til de varslede permitteringene skal være store endringer i markedet og en betydelig nedgang i omsetningen både totalt sett og for de enkelte butikkene lokalt.

Ved Byggmakker Gjøvik henvises det til administrerende direktør Kjell Vidar Dokken i Byggmakker-kjeden når OA tar kontakt, men verken Dokken eller pressekontakt Marianne Bostrøm har så langt besvart henvendelsene.


Dette kommer som en oppfølging av tidligere nedbemanningsprosesser i kjeden. Allerede i august 2023 ble det meldt at så mange som 60 ansatte kunne miste jobben, med mulig nedleggelse av varehus i Mandal og Ringsaker. Etter denne prosessen ble det anslått at Byggmakker-kjeden ville ha rundt 1600 ansatte fordelt på 59 varehus over hele landet.

Det er foreløpig usikkert hvor mange ansatte som vil bli berørt av de kommende permitteringene, men det er klart at dette ikke kun vil gjelde de større varehusene, men også mindre avdelinger og tilkallingsvikarer.


På varehuset i Gjøvik er det planlagt permitteringer av tre heltidsansatte og flere tilkallingsvikarer forventes å stå uten arbeid etter påsken. På Raufoss vil det ikke være permitteringer, men en reduksjon i antall årsverk og endrede åpningstider.


Det er også indikasjoner på at permitteringer gjelder andre varehus i kjeden, slik som Byggmakker Hønefoss, hvor to ansatte ble permittert tidligere i år.


Detaljer om permitteringene på Dokka, Leira og andre steder i kjeden er foreløpig ikke kjent.

4 views

Comments


bottom of page