top of page
  • pulsenavtoten

Bygdekinoen trues med nedleggelse, er på 5. plass i landetBygdekinoen i Østre Toten blir drevet av «Foreningen Østre Toten Kulturhus». Denne Har kniven på strupen men er den bygdekinoen som er en av de som beste i landet.


Jan Erik Sandmo har tatt en prat med Primusmotor og daglig leder i foreningen, Kjetil Bakke. Han kunne si dette om den gode plasseringen.


Kjetil Bakke. Foto: Jan Erik Sandmo
1 view0 comments
bottom of page