top of page

Brutt i lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri: Oppgjøret går til mekling


Forbundsleder Jørn Eggum. Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet


Etter flere dager med forhandlinger har det oppstått brudd mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Forbundet begjærte forhandlingene for avsluttet og kunngjorde at oppgjøret nå går til mekling, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet.


Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, uttrykte at selv om forhandlingene har vært konstruktive, har ikke fremdriften vært tilstrekkelig. Forbundet mener det er behov for en dypere gjennomgang av kravene og større fart i prosessen.


Fellesforbundets krav i årets lønnsoppgjør inkluderer økt kjøpekraft og reformer innen etter- og videreutdanning.


Med bruddet i forhandlingene må partene nå søke hjelp fra Riksmekleren for å finne en løsning. Torsdag ettermiddag samles de hos Riksmekleren for å starte prosessen med frivillig mekling.


Samtidig som Fellesforbundet kunngjorde bruddet, kom det også frem at Parat har brutt forhandlingene med Norsk Industri. Dette betyr at det nå er fullt brudd i frontfaget, noe som potensielt kan påvirke hele lønnsoppgjøret i privat sektor.


Nå ligger ballen hos Riksmekleren og partene håper på en konstruktiv dialog for å finne en løsning som ivaretar både arbeidsgivernes og arbeidstakernes interesser.

4 views

Comments


bottom of page