top of page
  • pulsenavtoten

Brannsjefene advarer mot økt skogbrannrisikoMens mange nyter det flotte sommerværet i Innlandet, ser brannsjefene med bekymring på de tørre forholdene. Så langt i år har det allerede vært 57 branner i skog og utmark i regionen.


På onsdag gikk Brannsjefutvalget i Innlandet ut med en felles advarsel til innbyggerne. Den tørre vegetasjonen øker risikoen for skogbrann betydelig, og selv om det er meldt om noe spredt nedbør, kan skogbrannfaren variere lokalt.

– Vi er bekymret for utviklingen, sier brannsjefene, som peker på de mange brannhendelsene den siste uka.


Bålforbud Og Åpen Ild

Brannsjefene minner om at det generelle bålforbudet er i kraft nå. Dette innebærer at all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark er forbudt. Utvalget oppfordrer også til forsiktighet i hager og andre områder med tørr vegetasjon. Selv tilrettelagte bålplasser kan utgjøre en risiko, da glør kan spre seg og antenne omkringliggende vegetasjon.


Aktsomhet Og Ansvar

– Det er den som tenner opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne, påpeker brannsjefene. De oppfordrer alle til å vurdere faren grundig før man tenner opp ild, uansett hvor man befinner seg. Aktsomhetsplikten gjelder også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark.


Tidlig Varsling

– Ser du røyk eller flammer uten at brannvesenet er på stedet, nøl ikke med å ringe 110, oppfordrer brannsjefutvalget. Tidlig varsling fra publikum har vært avgjørende for å oppdage mange branner tidlig.


Brannsjefutvalget i Innlandet er et tverrkommunalt samarbeidsråd som inkluderer alle brannsjefer og lederen for 110-sentralen i fylket. Sammen jobber de med å finne løsninger på felles utfordringer og sikre innbyggernes trygghet i brannfarlige perioder.

0 views0 comments

Yorumlar


bottom of page