top of page

Bompenger for elbiler kan øke – Regjeringen varsler endringer


Regjeringen åpner for å skrote bompengerabatten for elbilister NAF


I Nasjonal transportplan som ble lagt fram fredag, antyder regjeringen at elbilister må belage seg på å betale mer i bompenger, spesielt i byene. Dette markerer en vesentlig endring fra tidligere politikk, hvor elbilister har nytt godt av betydelige rabatter i bompengeavgifter.


Tidligere var det gratis for elbiler å passere bomstasjoner, deretter ble det bestemt at elbilister ikke skulle betale mer enn 50 prosent av vanlig takst. Men i fjor ble denne fordelen redusert ytterligere, med elbiler som nå kan få så lite som 30 prosent i rabatt.

Regjeringen mener at elbilene nå har blitt for billige sammenlignet med kollektivtransport, noe som skaper utfordringer i forhold til trafikkvekst i byene. Det foreligger bekymring rundt at lave reisekostnader for elbiler fører til at mye veikapasitet blir brukt til persontransport, i stedet for å fremme målet om nullvekst i bytrafikken.


En løsning som vurderes er økte bompenger, spesielt i rushtiden, for å redusere kø, vente- og forsinkelsestid, samt å øke komforten for bilistene. Regjeringen ser på bompenger som et verktøy for å styre trafikken, og vil utforske muligheten for mer varierte priser.


Når det gjelder elbilenes rabatter i bompenger, understreker regjeringen at store rabatter ikke fungerer effektivt, og at dagens ordning med 50 prosent rabatt kan bli økt til 70 prosent av ordinær takst. Regjeringen vil også legge press på lokale politikere for å få opp bompengeprisene som en del av byvekstavtalene.


Denne utviklingen møter kritikk fra Norges Automobil-Forbund (NAF), som advarer mot et potensielt «bompengesjokk» for bilistene. De peker på behovet for flere alternativer til bilen, økt tilgjengelighet av kollektivtransport og mer fleksible billettyper som bedre løsninger enn økte bompenger i rushtiden.


Det gjenstår å se hvordan regjeringens forslag vil påvirke elbilister og bytrafikken, men det er klart at det kan bli store endringer i bompengerabattene i tiden som kommer.

1 view

Comments


bottom of page