top of page
  • pulsenavtoten

Beredskapsøvelse i Hagantunnelen på riksveg 4


Onsdag denne uka er det brannøvelse i Hagantunnelen på riksveg 4. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen


Onsdag 6. desember kl. 10-14 skal Statens vegvesen og Nedre Romerike brannvesen øve sammen i Hagantunnelen i Nittedal. Tunnelen blir stengt under øvelsen.


Statens vegvesen og Nedre Romerike brannvesen skal øve på håndtering av ei møteulykke som fører til brann med stor røykutvikling. Det vil komme røyk ut av tunnelåpningene, og det vil være en del blålys ved tunnelen.


Men, altså, dette er bare en øvelse. Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å kjøre rolig og følge skiltet omkjøring gjennom Hagan mens øvelsen pågår.


Øvelse gjør mester

Statens vegvesen holder jevnlig beredskapsøvelser i riksvegtunnelene sammen med nødetatene. Hovedformålet med slike øvelser er å holde nødetatene oppdatert på den aktuelle tunnelen og sikkerhetsutstyret i den, trene samhandling og kommunikasjon, og øve ferdigheter og innsats.


– Ved slike øvelser blir nødetatene bedre rustet til å håndtere en reell hendelse i tunnelen på en effektiv og trygg måte, sier Espen Ødegaard, tunnelforvalter og brannvernleder for Statens vegvesens riksvegtunneler i Oslo og på Nedre Romerike.

0 views0 comments

Comments


bottom of page