top of page
  • pulsenavtoten

Bekymring for Norges aldrende bilparkEn alarmerende trend preger Norges bilpark, spesielt tydelig i Innlandet, hvor gjennomsnittsalderen på bilene nå har nådd 14 år. Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, bekrefter dette under et intervju, og uttrykker bekymring over den økende alderen på norske biler.


Siden årtusenskiftet har gjennomsnittsalderen på norske biler økt med to år, fra under ti til over elleve år i 2023. Sødal påpeker at en betydelig andel av bilene, rundt to av ti, nå er eldre enn 16 år.


Selv om mange av disse eldre bilene består EU-kontrollen, er de langt fra å være verken helt trygge eller miljøvennlige. Eldre biler slipper ut betydelig mer klimagasser og mangler moderne sikkerhetsfunksjoner.


Som en potensiell løsning for å få fjernet de eldste og minst sikre bilene fra veiene, foreslår Sødal en økning av vrakpanten. Vrakpanten har vært uendret på 3000 kroner i over et tiår, og en økning kunne motivere flere til å skrote sine gamle biler.


Sødal antyder at panten kanskje må dobles, eller til og med økes til rundt 10 000 kroner, for å oppnå en merkbar effekt. Til tross for det presserende behovet for sikrere og mer miljøvennlige biler, erkjenner Sødal at økonomiske realiteter kan gjøre det vanskelig for mange å investere i en nyere bil.

0 views0 comments

Comments


bottom of page