top of page
  • pulsenavtoten

Bekymring for lav tetthet av fisk i LenaelvenLenaelvens fiskerforening har uttrykt betydelig bekymring for den lave tettheten av fisk i elva, spesielt når det gjelder ørretbestanden, som ikke har vært så lav siden før år 2000.


På det nylige årsmøtet, som også markerte starten på fiskesesongen, ble det diskutert hvordan ekstremværet Hans har påvirket elva negativt. Skader langs elvebredden som følge av været krever betydelig opprydning, noe som har bidratt til de dårlige forholdene for fisk.


Foreningen understreker viktigheten av å tilrettelegge for fiske og videreutvikle elva til tross for de utfordrende forholdene. Det er et mål å opprettholde og styrke fiskebestandene, selv i møte med naturkatastrofer og andre utfordringer, ifølge Totens Blad.

0 views0 comments

Comments


bottom of page