top of page
  • pulsenavtoten

Bane Nor tar tak i usikrede planoverganger i Gjøvik og TotenVestre Toten og Gjøvik kommuner alene har 14 planoverganger langs Gjøvikbanen, hvorav åtte mangler veisikringsanlegg.


Bane Nor, som er ansvarlig for jernbanenettet, erkjenner at fjerning av usikrede planoverganger er en tidkrevende prosess. Prosjektleder Pål Buset forklarer at grunnerverv og avtaler med grunneiere er nødvendig før slike planoverganger kan fjernes eller sikres. Prosessen kan ta flere måneder, og i verste fall flere år, og kan involvere ekspropriasjon og juridiske tiltak.


Buset understreker betydningen av å sikre de farligste planovergangene først, og Bane Nor jobber aktivt med å erstatte usikrede overganger med tunneler eller broer. Videre er det ønskelig å forbedre sikkerheten ved allerede sikrede overganger. På de sikrede overgangene er ansvar også lagt på de som krysser sporene, og det er viktig å følge signaler og trafikkregler.


Usikrede planoverganger på Gjøvikbanen har vært åsted for uønskede hendelser, og det er et klart behov for tiltak for å øke sikkerheten. Buset minner om den betydelige risikoen ved å krysse jernbanesporene og oppfordrer til å være årvåken og følge reglene.


Listen over planoverganger med flest uønskede hendelser viser behovet for handling, og Bane Nor prioriterer tiltak der det er størst risiko.


Ifølge tall hentet fra 2023 er dette planovergangene på Gjøvikbanen med flest uønskede hendelser:


  • Viken planovergang (Gjøvik, Innlandet)

  • Raufoss 1 planovergang, (Vestre Toten, Innlandet)

  • Raufoss 3 planovergang

  • Raufoss 2 planovergang

  • Sandermosen planovergang (Oslo)

  • Åneby planovergang (Nittedal, Viken)

  • Solhaug planovergang (Vestre Toten)


Busets siste oppfordring til publikum er tydelig: "Stopp, se og lytt!"

1 view0 comments

Comments


bottom of page