top of page
  • pulsenavtoten

Bane Nor planlegger flere tiltak på Gjøvikbanen i årBane Nor, ansvarlig for jernbanenettet i Norge, kunngjorde nylig flere tiltak på Gjøvikbanen for å forbedre togtrafikken og øke sikkerheten. Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen bekrefter disse tiltakene og understreker deres betydning for passasjerer og ansatte.


En sentral oppgradering vil være innføringen av et nytt digitalt signalsystem, som er planlagt å være på plass i løpet av høsten. Dette systemet vil ikke bare bidra til å øke antallet tog i rute, men også gi bedre sikkerhet gjennom fjernstyring av togtrafikken.


I tillegg til det digitale signalsystemet, skal det gjennomføres utvidelser på banen. En kort strekning med dobbeltspor skal bygges ut for å muliggjøre passering av motgående tog. Dette tiltaket vil bidra til å redusere forsinkelser og forbedre kapasiteten på strekningen.


Totalt vil Bane Nor investere 28 milliarder kroner i ulike prosjekter for å modernisere jernbanenettet, inkludert drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur. Disse investeringene er en del av selskapets langsiktige strategi for å forbedre togtilbudet og sikre en effektiv og pålitelig jernbanetjeneste over hele landet.


De planlagte tiltakene på Gjøvikbanen vil ikke bare bidra til å modernisere infrastrukturen, men også til å styrke forbindelsene mellom byene langs banen og legge til rette for økt mobilitet og bærekraftig transport i regionen.

1 view0 comments

Comments


bottom of page