top of page

Bønder fra Østre Toten planlegger protestmarkering foran StortingetEt opprør blant bønder fra Østre Toten er underveis, og det retter seg mot det de ser på som uakseptable arbeidsforhold. Etter påske planlegger de å reise til hovedstaden for å markere sin misnøye foran Stortinget.


Sentrale i protesten er bønders motstand mot kravet om å arbeide hver femte dag uten vederlag. Denne praksisen har ført til stor frustrasjon blant bøndene, som nå ønsker å sette foten ned og få politikerne til å lytte.


Markeringen, som er planlagt å være fredelig, vil inkludere tilstedeværelse av både traktorer og folk. Målet er å synliggjøre bøndenes kamp for bedre arbeidsvilkår og rettferdig kompensasjon for sitt arbeid.


Camilla Rostad, leder i Østre Toten bondelag, oppfordrer alle til å delta i markeringen for å vise sin støtte til norsk matproduksjon og fremme økt selvforsyning. Hun understreker viktigheten av å samle seg for å sikre en bærekraftig og levedyktig landbrukssektor.

Informasjonen om protestmarkeringen ble først rapportert av Totens Blad, og bøndene fra Østre Toten håper på en stor oppslutning for å gjøre sitt budskap hørt i hovedstaden.

1 view

Kommentare


bottom of page