top of page
  • pulsenavtoten

Avgangselevene på musikklinjen ved Gjøvik videregående skole forbereder seg til sin avsluttende konsert


Foto: privat


Elever på musikklinjen ved Gjøvik videregående skole er midt i forberedelsene til sin avgangskonsert, som markerer avslutningen på tre års intensivt studium.

Denne konserten er ikke bare en siste opptreden, men også en viktig del av elevenes utdanning, da de tar fullt ansvar for arrangementet fra produksjonsledelse til musikalske prestasjoner.


Synnøve Dale og Anna Malene Dahl, to av elevene på linjen, understreker at motivasjonen for å velge musikklinjen ofte kommer fra et ønske om en pause fra mer tradisjonelle studier.


Anna Malene legger til at hun valgte linjen på grunn av muligheten til å fordype seg i gitarspill og musikk generelt.


Utover det musikalske, møter elevene utfordringer knyttet til logistikk, lyd, lys og til og med markedsføring av arrangementet, noe som gir dem verdifull erfaring.

Konserten, en del av skolens produksjonsledelsefag, vil finne sted den 15. mai på Samfundet i Gjøvik.

0 views0 comments

Comments


bottom of page