top of page
  • pulsenavtoten

Arkitekt foreslår glasstak over Storgata for å revitalisere Gjøvik sentrum


Taket kan bygges som en enkel konstruksjon i limtre og glass, mener arkitekten. (Illustrasjon: KONTUR arkitekter as


Roar Jacobsen, en anerkjent sivilarkitekt, har tatt opp en gammel idé om å installere et glasstak over Storgata på Gjøvik som en måte å revitalisere bykjernen på. Han mener at dette kan være en fremtidsrettet utvikling som vil gi nytt liv til området.


Jacobsen har lenge vært opptatt av hvordan man kan forbedre sentrumskjernen på Gjøvik. Han har tidligere lansert ideen om et glasstak over Storgata, og denne ideen har han fortsatt troen på.


Tanken bak glasstaket er å bevare den eksisterende strukturen i gata samtidig som man skaper et moderne handelsområde. Jacobsen mener at infrastrukturen allerede ligger der, og det eneste som trengs er å bygge det inn.


Sentral beliggenhet, men utfordringer

Gjøvik sentrum har slitt med å opprettholde aktiviteten de siste årene, med stadig økende konkurranse fra kjøpesentre og endringer i handelsmønsteret. Jacobsen mener at en slik utvikling krever nye grep for å bringe tilbake vitaliteten til sentrum.


Han peker på at moderne handelsvaner har ført til at folk foretrekker større enheter med god parkering og alle butikkene samlet under ett tak. Dette har resultert i at mange gamle bykjerner har blitt stående tomme og øde. Gjøvik er ikke noe unntak, ifølge Jacobsen.


En idé som har modnet over tid

Jacobsen lanserte ideen om et glasstak over Storgata allerede i 1995. Tanken var å samle butikkene i sentrum og tilrettelegge for felles handel, markedsføring og profilering. Han mener at ideen nå er mer moden enn noensinne.


Gjennomføringen av prosjektet

Jacobsen foreslår at glasstaket kan bygges som en enkel glasskonstruksjon i limtre og glass. Det vil tillate at fasadeuttrykkene til de eksisterende bygningene blir eksponert gjennom glasstaket, samtidig som det skaper en lys og luftig atmosfære.


Kostnadene for et slikt prosjekt kan virke formidabelt ved første øyekast, men Jacobsen mener at det kan være en god investering på lang sikt. Han estimerer at kostnadene vil ligge rundt 40 millioner kroner, men at verdien av utleiearealet vil øke betydelig.


Jacobsen ser for seg at etableringen av glasstaket kan gjennomføres uten store offentlige tilskudd, med investorer og gårdeiere som deltar i prosessen.


Gjøviks befolkning kan se frem til et sentrum som igjen vil bli et levende og pulserende område, mener Jacobsen.

0 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page