top of page
  • pulsenavtoten

Arild Ødegaard (Sp) får innvilget fritak fra alle folkevalgte vervEtter å ha formelt søkt om fritak fra sine folkevalgte verv, har Arild Ødegaard (Sp) fått sin søknad innvilget. Dette betyr at Ødegaard nå er fritatt fra alle sine politiske verv.


Ødegaard trakk seg tidligere denne måneden fra sitt verv i kontrollutvalget etter internt bråk. Nå har kommunestyret i Vestre Toten behandlet hans søknad og enstemmig innvilget fritaket.


Som et resultat av Ødegaards avgang har Odd Harry Haugen (FrP) blitt valgt som nytt medlem av kontrollutvalget.

0 views0 comments

Comments


bottom of page