top of page
  • pulsenavtoten

Arbeidstilsynet utsetter tilsynsbesøk på LaboArbeidstilsynet har varslet at de vil inspisere arbeidsforholdene på Labo, men kommunen har bedt om og fått en utsettelse. Opprinnelig var tilsynsbesøket planlagt til 16. april, men datoen er nå endret til 7. mai.


Årsaken til utsettelsen er behovet for ekstra tid til å få alt på plass. Labo har fire avdelinger, noe som medfører en betydelig mengde dokumenter som må sendes inn til Arbeidstilsynet. Assisterende kommunalsjef, Gry-Hege Strandbakke, forklarer at nøkkelpersoner vil være fraværende frem til påske, og at tiden etter påske blir knapp for å forberede tilsynet.


I varselet om tilsynsbesøket påpeker seniorinspektør John Magne Solbakk fra Arbeidstilsynet alvorlige utfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager samt psykiske plager i norsk arbeidsliv, spesielt innenfor Labos næring.


Når tilsynet gjennomføres i mai, vil det involvere flere parter. Arbeidsgiver må stille med representanter, verneombud skal delta, eventuelt også tillitsvalgte og personell fra bedriftshelsetjenesten. I tillegg vil Arbeidstilsynet gjennomføre gruppeintervjuer med inntil fire arbeidstakere, med et representativt utvalg med hensyn til kjønn, utdanning og arbeidserfaring. Ingen av de ansatte som deltar i slike samtaler skal ha leder- eller personalansvar.


Arbeidstilsynet vil på forhånd kreve mye skriftlig dokumentasjon, inkludert siste kartlegging og risikovurdering av forhold som kan føre til muskel- og skjelettplager, samt psykiske plager, med tilhørende tiltaksplan.

4 views0 comments

Comments


bottom of page