top of page
  • pulsenavtoten

Arbeidstilsynet pålegger Østre Toten kommune tiltak mot trakasseringEtter bekymringsmeldinger om trakassering av ansatte i hjemmetjenesten basert på hudfarge, religion og uønsket seksuell oppmerksomhet, har Arbeidstilsynet pålagt Østre Toten kommune å iverksette tiltak.


Kommunen mangler dokumentasjon på tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering for å forebygge vold og trusler mot de ansatte.


Arbeidstilsynet har satt en frist til 15. august for kommunen å utarbeide og gjennomføre en handlingsplan, som inkluderer opplæring og tiltak for å beskytte de ansatte, ifølge Totens Blad.

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page