top of page
  • pulsenavtoten

Ap og Høyre vil forby gruppenavn på russeklær i skoleneFor å bremse utestenging blant russen vil fylkestoppene i Innlandet forby gruppeuniformering.


Fylkespolitikere fra Arbeiderpartiet og Høyre i Innlandet tar et tydelig standpunkt mot gruppetilhørighet blant russen. De ønsker å forby bruk av russeklær som markerer tilhørighet til bestemte grupper eller busser på skolene i regionen.


Fylkesordfører Thomas Breen fra Arbeiderpartiet uttaler til VG: "Vi vil rett og slett vedta i fylkestinget at på våre skoler får du ikke gå med russeklær som markerer gruppetilhørighet. Vi ønsker det bort."


Denne beslutningen kommer som et svar på bekymringer rundt en voksende kultur med gruppeinndeling og utestenging av andre blant russ. Fylkesvaraordfører Hanne Velure fra Høyre utdyper: "Gruppeinndeling og en kultur med utestenging av andre har tatt veldig stor plass etter hvert."


Men ikke alle er enige i denne tilnærmingen. Leah Hannesdottir (18), russepresident ved Valdres videregående skole på Leira i Innlandet, mener at et slikt forbud ikke vil ha den ønskede effekten. Hun argumenterer for at russ vil finne andre måter å markere sin tilhørighet på, til tross for et slikt forbud.


"I stedet vil flere finne andre måter for å markere at de er med i en gruppe eller på en buss," sier Hannesdottir.


Diskusjonen om hvordan man best kan håndtere gruppetilhørighet blant russ er fortsatt levende, og denne beslutningen fra fylkespolitikerne i Innlandet er bare ett av mange mulige tiltak som kan tas for å adressere problemet.

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page