top of page
  • pulsenavtoten

Anlegg øst skal bygge ny rv. 4 over Lygna


Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør og prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen har gratulert hverandre og spist kake for kontraktsskriving tidligere. Nå blir det en ny runde.


Anlegg øst entreprenører går i gang med sitt tredje vegprosjekt i Gran kommune for Statens vegvesen på fire år. 


Nå har Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland, valgt entreprenørselskapet fra Lillehammer til å bygge den fem kilometer lange strekningen på rv. 4 forbi Lygnasæter fra Almenningsdelet til Lygnebakken. 


Anlegg Øst AS fikk jobben i konkurranse med arbeidsfellesskapet Hæhre og Isachsen ANS og Brødrene Dokken AS. 


Strekningen over Lygna er siste delen av det pågående rv. 4 prosjektet på Hadeland. Når vegen åpnet sommeren 2025 er det bygd 26 kilometer ny og utbedret veg fra Lygnebakken til Roa. Samtidig er Vegvesenet så smått i gang med planlegging av fire felts veg fra Roa gjennom Røste tunnelen ned til krysset mot Gardermoen. Videre planlegging og framdrift avhenger av ny Nasjonal transportplan.   


Dagens veg forbi Lygnasæter har en vegbredde på mellom 6,0 og 8,3 meter. Fartsgrensen er mellom 60 og 80 kilometer i timen. Utbedret veg skal ha vegbredde 9,0 meter og gjenomgående fartsgrense 80 km/t, samt at det etableres gang- og sykkelveg på deler av strekningen.


Myrrestaurerering 


I tillegg til selve vegbyggingen, går Vegvesenet i gang med et nytt klima- og naturtiltak på Hadeland. Før jobben ble lyst ut, vedtok Gran kommune den nye reguleringsplanen til Vegvesenet med ny veglinje. Vegen blir flyttet til utkanten av et myrområde, slik at den vegen ikke lenger skal krysset midt over myra. Slik blir det flyttes langt mindre myrmasser enn opprinnelig planlagt. Samtidig skal Anlegg Øst gjenbruke myrmassene som allikevel må graves ut og bruke den til å restaurere en gammel tørrlagt myr på Lygna. 


- Det er en utfordring å frakte myrmasser gjennom et større myrområde. Entreprenøren har lagt fram en god plan for hvordan dette kan gjøres, sier Øvstetun. 


Byggestart i mars


Vegvesenet har hatt flere møter med Anlegg øst og de to andre entreprenørene det siste halve året. Planlagt byggestart er i mars. 


- Det er gjennomført en omfattende jobb med å velge den beste entreprenøren til denne jobben. Nå ser vi fram til byggestart, sier Johansen. 

1 view0 comments

Opmerkingen


bottom of page