top of page

Alkoholpåvirket yrkessjåfør fra Toten dømt for promillekjøringEn yrkessjåfør fra Toten valgte å drikke alkohol noen timer før han skulle kjøre, og dette valget førte til alvorlige konsekvenser. Sjåføren, i 50-årene, ble stoppet av politiet på vei mot Søndre Land, hvor han ble kontrollert og funnet å være beruset.


Det viste seg at sjåføren hadde en promille på 0,51, en betydelig overskridelse av tillatt grense. Til tross for sjåførens påstand om at han ikke var klar over at han fortsatt var påvirket av alkohol, mente retten at hans handlinger var uforsvarlige.


I tillegg til promillekjøringen brøt sjåføren også avholdsplikten ved å innta alkohol mindre enn åtte timer før tjenestetiden startet. Dette resulterte i en betinget fengselsstraff på 21 dager, med en prøvetid på to år, samt en bot på 30.000 kroner.


Sjåføren mistet også førerkortet, noe som medførte tap av jobb og inntekt. Selv om dette ble tatt i betraktning ved fastsettelsen av straffen, var retten tydelig på at tapet av førerkortet ville være tyngende for de fleste, inkludert siktede.


Med en tapsperiode på over 12 måneder må sjåføren også gjennom en ny førerprøve før han kan få lov til å kjøre igjen. Retten understreket at tapet av førerkortet ikke ville bli mindre byrdefullt for sjåføren på grunn av hans yrkesstatus som sjåfør.


Denne dommen sender en klar melding om alvoret ved promillekjøring og understreker betydningen av å respektere trafikkreglene for sikkerheten til både sjåføren selv og andre veibrukere.

1 view

Comments


bottom of page