top of page

68 forenklede forelegg og 2 anmeldelser etter UP-kontroll på Gjøvik Rv4 ved DalsjordetSkjærtorsdag ble det gjennomført en trafikkontroll av Utrykningspolitiet (UP) på Rv4 ved Dalsjordet i Gjøvik.


Kontrollen førte til at 68 forenklede forelegg ble utstedt, i tillegg til to anmeldelser på grunn av brudd på fartsgrensene. Den høyeste hastigheten som ble registrert var 68 km/t i en 60 km/t-sone.
3 views

Comments


bottom of page