top of page
  • pulsenavtoten

54 Millioner Kroner til Bredbåndsutbygging i InnlandetInnlandet fylkeskommune har fått tildelt nesten 54 millioner kroner til bredbåndsutbygging, noe som vil sikre bredbåndstilgang til 456 husstander og 25 bedrifter som hittil har manglet dette tilbudet.


Per Gunnar Sveen, leder for hovedutvalget for næring i Innlandet fylkeskommune, sier at de nå nærmer seg full bredbåndsdekning i fylket.


– Ved årsskiftet hadde 93,3 % av husstandene og virksomhetene bredbånd med en hastighet på 100 Mb. Med de nye midlene og pågående prosjekter, vil vi nå målet om 100 % dekning, sier Sveen.


Fortsatt behov for midler

Sveen understreker behovet for fortsatt økonomisk støtte fra myndighetene for å oppnå full dekning.


– Vi er fornøyde med årets tildeling, men vi trenger minst like mye videre for å nå målet, sier han.


For seks år siden manglet 80 000 husstander bredbånd i fylket. Nå gjenstår kun en liten andel.

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page