top of page
  • pulsenavtoten

160 Millioner til Fylkesveger: Ingen Midler til TotenHovedutvalg for samferdsel i Innlandet har vedtatt å prioritere 160 millioner kroner til forbedringer på fylkesvegene.


Av dette beløpet er 100 millioner kroner øremerket sju strekninger som har spesielt stort behov for utbedring. Ingen av disse strekningene ligger på Toten.


Saken skal sluttbehandles av fylkestinget i juni, med planlagt oppstart neste år, melder Totens Blad.

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page