top of page
  • pulsenavtoten

Østre Toten kommune tilfører Østre Toten Eiendomsselskap AS økonomisk støtteØstre Toten kommune har vedtatt å gi Østre Toten Eiendomsselskap AS et kortsiktig avdragsfritt lån på 24,7 millioner kroner. Av denne summen er 7,7 millioner kroner rentefrie, mens resten av lånet vil pålegges renter i samsvar med pengemarkedsrenten (NIBOR).


Lånet er ment å styrke selskapets likviditet mens kommunens folkevalgte fortsetter å vurdere den fremtidige driften og organiseringen senere i år, ifølge Toten Idag.

1 view0 comments

Comments


bottom of page