top of page
  • pulsenavtoten

Østre Toten endrer skjenketider for å harmonisere med nabokommuneneEtter flere mislykkede forsøk på å oppnå enighet om felles skjenketider gjennom dialog, har Østre Toten kommune bestemt seg for å harmonisere sine skjenketider med nabokommunene Vestre Toten og Gjøvik.


Kommunestyret i Østre Toten vedtok enstemmig og uten debatt å utvide skjenketiden, som trer i kraft umiddelbart.


Endringene skjer i henhold til retningslinjene for å skape likere konkurransevilkår i regionen, ifølge rapportering fra Toten Idag.

0 views0 comments

Comments


bottom of page