top of page
  • pulsenavtoten

Økologisk Norge etterlyser økt satsing på økologisk landbruk i InnlandetEtter at Økologisk Norge nylig avsluttet sitt landsmøte i Brumunddal, kommer det frem at Innlandet ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder produksjon av økologisk mat.


Under helgens landsmøte, som inkluderte besøk hos lokale produsenter i Mjøsregionen, ble det klart at Norge sliter med å matche nabolandenes innsats innen økologisk landbruk.


Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge, påpekte at mindre enn 5% av jordbruksarealene i Norge drives økologisk, sammenlignet med over 20% i Sverige og 15% i Finland.


Til tross for at Innlandet står for en betydelig del av Norges totale matproduksjon, ligger regionen langt under landsgjennomsnittet med kun 4% økologisk drift.


Landsmøtet i Økologisk Norge ble sett på som en mulighet til å inspirere lokale produsenter i Innlandet til å øke sin økologiske produksjon. Besøkene hos økologiske pionerer som Solhatt frøprodusenter og Ragnhild Heiberg på Dystvold, kjent for innovativ bruk av melkerobot i sommermelkeproduksjon, var blant høydepunktene.


Økologisk Norge etterlyser gjeninnføring av nasjonale mål for økologisk produksjon, som de mener vil øke forutsigbarheten og motivere flere til å satse på økologisk landbruk.


Siden målene ble fjernet i 2018, har det ikke vært noen økning i økologisk matproduksjon, noe som er en bekymring for sektoren, ifølge Hustad.


Med tydeligere politisk retning og økt fokus kan Norge kanskje snart oppleve en oppblomstring i økologisk landbruk, til beste for miljøet og kommende generasjoner.

0 views0 comments

Comments


bottom of page