top of page
  • pulsenavtoten

Økning i Gradert Sykefravær i Innlandet: Oppgang fra FjoråretI 1. kvartal 2024 lå det legemeldte sykefraværet i Innlandet på 6,5 prosent, ifølge nylige tall.


Samtidig har det graderte sykefraværet i regionen økt fra 27,7 prosent i første kvartal 2023 til 29,8 prosent i år.


Direktør Bjørn Lien i Nav Innlandet kommenterer at økningen i gradert sykefravær er positivt da det indikerer at mange sykmeldte også jobber delvis

0 views0 comments

コメント


bottom of page