top of page
  • pulsenavtoten

Økning i Arbeidsplasser og Inkluderingstiltak i Vestre Toten


De tre hoved talerene var enige om att det var viktig med tiltak om inkludering og få flere ut i arbeid. f.v Ordfører Tonje Bergum Jahr, Anita Hager, CEO Intek Engineering, Henning kalsen og Rigmor Åserud (Arbeiderpartiet) foto. Glenn A


Under 1. mai-feiringen på Raufoss ungdomsskole engasjerte politikere og næringslivsledere seg i diskusjoner om arbeidsplasser, inkludering og økonomisk vekst i Vestre Toten.


Ordfører Tonje Bergum Jahr, sammen med Rigmor Åserudr fra Arbeiderpartiet, og Anita Hager, CEO Intek Engineering understreket behovet for å styrke arbeidsmarkedet og sikre inkludering.

Anita Hager la også vekt på viktigheten med å jobbe videre med å få store bedrifter til og se til distriktet. Foto: Glenn A.


I talene ble det påpekt en økning i antall arbeidsplasser det siste året i distriktet, men samtidig ble utfordringen med å inkludere flere i arbeidslivet adressert.


Betydningen av språkopplæring


Med en økende tilstrømning av ukrainske innvandrere til Vestre Toten, blir språkopplæring stadig viktigere for å sikre deres integrasjon og deltakelse i arbeidsmarkedet.


Den positive utviklingen ble ytterligere understreket da det ble kunngjort at Vestre Toten har mottatt en million kroner til språkopplæring, som vil bidra til å styrke språkkunnskapene til flere innvandrere for arbeidsmarkedet.

5 views0 comments

Comments


bottom of page