top of page
  • pulsenavtoten

Økning i antall kryptoeiere i Innlandet ifølge SkatteetatenIfølge en pressemelding fra Skatteetaten har antallet personer i Innlandet som oppgir å eie kryptovaluta økt betydelig. I år har 1897 personer oppgitt dette i skattemeldingen, sammenlignet med 1607 personer året før.


Skatteetaten minner om at kryptovaluta er skattepliktig, og dette gjelder også for de som har investert i denne digitale formen for valuta.


På landsbasis har rundt 48.000 personer oppgitt at de eier kryptovaluta, noe som indikerer en økende interesse og bruk av denne type valuta i Norge.


Skattedirektør Nina Schanke Funnemark kommenterer den økende trenden og påpeker at over tid har antallet som rapporterer eierskap til kryptovaluta vært sterkt økende.

Kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin og Ethereum, er digitale valutaer som opererer uavhengig av nasjonale sentralbanker og tradisjonelle finansinstitusjoner.

0 views0 comments

Comments


bottom of page