top of page
  • pulsenavtoten

Økende Bekymring i Gjøviks Utelivsbransje Trigger Politisk Debatt om NarkotikabrukUtelivsbransjen i Gjøvik har uttrykt økende bekymring for den økende narkotikabruken i området, og dette har ført til en politisk debatt om hvordan problemet bør håndteres.


Politiske Stemmer Reagerer

Frp-politiker Øystein Andreassen har krevd sterkere politiinnsats og økte ressurser for å takle problemet, mens Gjøviks ordfører Anne Bjertnæs (H) har understreket behovet for et bredere forebyggende arbeid og tydeligere lovverk.


Utfordringer for Politiet

Politistasjonssjef Linn Hilde Fosso har påpekt at riksadvokatens føringer utgjør en utfordring for politiets handlingsrom når det gjelder å håndtere narkotikabruk i byen, ifølge Oppland Arbeiderblad.

2 views0 comments

Comentários


bottom of page