top of page
  • pulsenavtoten

Økende antall elever tar drosje til skolen på grunn av psykiske problemer i InnlandetDet blir stadig vanligere for elever å benytte drosje til og fra skolen på grunn av psykiske problemer. Situasjonen har nå blitt så omfattende at fylkespolitikerne har besluttet å opprette en helsefaglig nemnd for å vurdere søknadene, rapporterer GD/OA.


Ingen andre fylker i landet har så mange barn og unge med behov for skoleskyss som Innlandet, med hele 23 000 elever som er avhengige av dette tilbudet daglig.


Kostnadene knyttet til drosjetransport beløper seg nå til 245 millioner kroner årlig, og det har vært en økning på 50 millioner kroner de siste fem årene.


En vesentlig årsak til den økende bruken av drosje er at stadig flere unge med psykiske plager unngår ordinær skoleskyss.

0 views0 comments

Comments


bottom of page