top of page

   Jim Reeves 
Programleder Finn Østenseth 
Programserie med 8 programmer

Finn-Ostenseth-med-Jim-Reeves-2048x1652.jpg
Foto: Privat

Programmet er spilt inn i Raufoss Nærradio i 1990 av Karl Ivar Løkken
I RadioBygget Bygg 311. Som i dag er Radio Toten

Alle programmene er Digitalisert av Ole Ivar Vangen i År 2023

Dette programmet er hentet med godkjenning av Raditoten.  

www.radiototen.no

bottom of page