top of page

Palma Fjeldstad’s barndom og oppvekst

Palma Fjeldstad.jpeg
Øistein Sandmo leser.                                                     Foto: Jan Erik Sandmo

Palma Fjeldstad’s barndom og oppvekst er en fortelling om Palma som er født i 1907 som her forteller om barndomsminner fra gården Nerseth ved Borglund i Kolbu.

Her fortelles det om om å ta vare på ting, skuler, potetknupp og salmaker. Det er Solveig Aarsby som har skrevet histoien i «Totn Årbok 1992» og vi hører Øistein Sandmo som leser fra boka.


Ansvarlig for serien er Jan Erik Sandmo

Dette programmet er hentet med godkjenning av Radio Toten.  

www.radiototen.no

bottom of page